21.yüzyılda asıl iletişim aracının ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Pek çoğumuz bu soruya cevap olarak internet, telefon gibi dijital başlıklar ilave ederek cevap verecektir,oysa insanoğlunun var olduğu ilk günden beri asıl iletişim aracı kelimelerdir:ister sözlü ister yazılı olsun insanlık varlığını son tele kinetik aşamaya getirene kadar asıl iletişim aracı konuştuğumuz lisan olacaktır.

Çağımızda her ulusun kendi lisanı içinde bilgisayar dilindeki program yamaları gibi olmazsa olmaz olan egemen lisan İngilizcedir. Günlük konuşmalarımızda hiç dikkat ettiniz mi? Konuştuğumuz veya yazıştığımız kelimeler arasında yüzde kaçı İngilizce? Eğitim seviyelerine göre bu oran yüzde onlardan yüzde otuzlara kadar çıkmaktadır. Özellikle internet çağının hakimiyetine iyiden iyiye girdiğimiz bu zamanda hızla artan İngilizce kelime kullanımı teknolojinin üreticileri açısından kaynak dil olduğu için tüm kesimlerin mecburen kullandığı bir lisan pozisyonuna geçti ve artık bir yabancı lisan statüsünden çıkıp mecburi kullanılan bir dil enstrümanı haline geldi. Yaşamın bu şekilde vaz geçilmezi olan İngilizce uluslararası, çağdaş eğitim alarak hayata atılmayı bekleyen gençlerimiz içinde ellerinde cep telefonları kadar yaşamsal varlıklarının ayrılmaz bir parçası durumunda. Eğitim sırasında, eğitimden sonra hayatları boyunca İngilizce bilgileri hep sorgulanacaktır.Toplumda farklılık yaratmak ve saygınlıklarını daha ileri taşımak isteyen gençlik bu lisana olabildiğince hakim olmak ve kullanmak zorunda. Aksi halde ileride aile işlerinin başına dahi geçseler yurt dışına açılamayacakları gibi şirketlerini ileriye taşıyamayacaklardır. Bu durumda asıl soru İngilizce yazmayı ve konuşmayı geçici bir aşama olarak görmeden kalıcı hale getirmek için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğidir!!!

Zamanımızda bu alanda eğitim veren birçok kurum ne yazık ki İngilizce eğitim vermeyi ticari emtia haline getirmiş ve sonu hüsranla biten sadece günü kurtarmak için alınan bir ders materyali şekline sokmuştur. İngilizce eğitimi bakkal dükkanı işletmek gibi bir zihniyet içine alınmış, bu alanda eğitim almak isteyenlere de olması gereken şekilde eğitim vermekten çok uzak metotlarla, klasik dükkancı modeli ile kurgulanmış durumdadır. Kimse kişiye özel yeteneksel verilere dayalı İngilizce eğitimle uğraşmamakta, toplumun bir çok kesiminde hakim olan adamsendeci yapı maalesef burada da hakimdir.

İngilizce bir lisandır ve tüm lisanlar gibi bilimdir, o nedenledir ki dil bilimci denilen bir tabir vardır ve üniversitelerde özel bir alandır.

İngilizceye hakim olmak kişinin kendisine olduğu gibi ülkesine de katkı açısından hayati değer taşır.

Bir sonraki yazımızda bu alanda ilerlemek için yapılması gerekenlere değineceğiz…

 

Comments are closed.