Tarihte örneğine az rastlanır bir şekilde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi günün şartlarına göre dünyaya örnek teşkil edecek nitelikte, aslında bir ulusun binlerce yıllık tarihinde daima demokratik oluşunun canlı örneğidir.1900 lü yıllarda tüm dünyada kaotik bir siyasi düzen hüküm sürerken Türk toplumu olarak kabul edilen ve hiçbir ırkçılık yapmadan birleşen farklı menşee sahip insanlar tek bir amaç uğrunda birleşmiş bugün sahip olduğumuz modern devletin sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlamıştır. Meclisin ilk toplanmasında tüm Anadolu’dan seçilen vekiller aynı görüşte ülkenin bütünlüğü ve bağımsızlığı üzerine fikir birliğine varmışlardır. Avrupa devletlerinin krallık ve prensliklerle yönetildiği çarlık Rusya’sının kanlı değişimlere sahne olduğu bir dönemde bir ulus içindeki özgürlük arzusunu en ileri düzeyde demokrasi olarak cumhuriyeti benimsemiş ve yeni Türkiye’nin temel taşlarını üst üste koymuştur. Milletin egemenliği millet meclisinin seçilen kişileri ileri temsil edilmek üzere korunma muhafaza edilme yoluna gidilmiştir. Türkiye Büyük millet Meclisi tarihi boyunca çok sesli ifade özgürlüğünün temel savunucusu konumunu daima temsil etmiş ülke çıkarlarını bireysel çıkarlar yerine tercih etmiş bir meclistir. Farklı dönemlerde uğradığı kesintilere iç çatışmalara sahne olsa ’da bu meclis Türkiye topraklarında daima aydınlık bir gelecek için çalışmış örnek insanlar yetiştirmiş bir meclis olarak 100 yılı geride bırakmıştır. Meclisin seçilmiş üyelerinin farklı siyasi görüşleri olabilir bu bir meclisin sağlıklı çalışabilmesi için olmazsa olmazlardan kabul edilen olgudur, fakat tüm seçilmiş vekillerin en samimi içten düşünce yapısı bu topraklarda yaşayan ulusumuzun özgürlüğü bütünlüğü hürriyeti olmuştur. Ulusumuzun en büyük garantisi ve güvencesi Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk TBMM kurulması ile bu ulusa büyük bir gelecek tesis edebileceğini anca bu şekilde ulusumuzun tüm katmanlarının bir araya gelip kenetleneceğini bilen bir lider olarak,23 Nisan tarihini çocuk bayramı olarak niteleyip gelecek nesillere teslim etmiştir. Olgulara en iyi sahip çıkanlar çocuklardır, onların hafızaları kendileri ile büyür, sahip oldukları bu bayramı ’da kimse ellerinden alamaz geleceğimizin en sağlam bekçileri çocuklarımızdır. Onların da bu şanlı meclise sahip çıkacaklarına kimsenin şüphesi yoktur. Gelecekte bu çocuklar içinden nice vekiller bakanlar devlet başkanları çıkacaktır. Ulusumuzun şanlı tarihi TBMM tüm vekillerinin özenle sahip çıkacağı çocuklarımız sayesinde daima daha ileriye parlak bir geleceğe taşınarak devam edecektir. Kuruluşundan bu yana TBMM içinde hizmet vermiş tüm vekillerimiz saygı ile anıyoruz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Bu büyük ülkeye hizmet etmiş tüm vekillerimizden Allah’ın razı olmasını diliyoruz. Nice 100 yıllara özgür ve hür olarak Türkiyem.

Comments are closed.