GELECEK MÜHENDİSLİĞİ

Gelecek mühendisliği çağımızın en ileri mesleği olarak karşımıza çıkacaktır. Gelecek mühendisliğini Fütürizm ile karıştırmamak gerekiyor. Fütürizm gelecek hakkında ön görülerde tahminlerde bulunmak hayallerden görsel şablon oluşturmak gibi bir olgudur. Fütüristler sahip olduklarımızdan yola çıkarak gelecekte neler hayatımıza girebilir bunlar nasıl şekle bürünür tahminlerinde bulunur. Bazen bu tahminler tutar bazen tutmaz, bundan 30 sene önce yapılan bazı ütopik tahminler sadece zamanın gazete sayfalarının magazinsel haberler kısmında tarihe karışmıştır. Gelecek mühendisliği ise yakın ve uzak gelecekte insanların hayatlarında olacak değişiklikleri bugün sahip olunan bilimsel edinimler doğrultusunda nasıl geliştireceklerini ve gerçekleştireceklerini sahip olunan tüm bilim alanlarındaki verilerle planlar. Yapılan planlar çerçevesinde elde edilen tüm simülasyon meta verilerine göre olasılık istatistiklerini çıkartır, bu veriler ışığında gerçekleşme ihtimali bulunan yeni sosyal ve teknolojik edinimlerin toplumlar açısından gerçek hayatta kullanılabilirliğini irdeler. Bu veriler doğrultusunda yeni bir sosyal gelişim ya da teknolojik buluş fikrinin ortaya çıkması halinde getireceği artı ve eksileri en net, tarafsız şekilde ortaya koyarak bilimsel verilerle tartışmaya açarlar.

Gelecek mühendislerinin üstlerindeki bilimsel eğitim yükü çok ağırdır. Bu mesleğe aday olanlar hem sosyal-politik bilimler hem de fen bilimleri açısından iyi bir eğitim almış olmak zorundadırlar.

Toplumsal yapıları beşerî bilimleri öğrenmiş olmalı aynı zamanında matematiksel dijital bilimler konusunda eğitilmiş olmaları gereklidir. Gelecek mühendisleri devletlerin, şirketlerin yerel veya uluslararası alanlarda rekabetçi gerçek dünyada güvenli varoluş yöntemlerini geliştirmeleri açısından yeni gelecekte büyük rol oynayacak kişilerdir. İster devlet ister şirket tüm kurumsal yapılar gelecek mühendislerinin verileri doğrultusunda alacakları kararlarla kısa veya uzun vadeli planlar yapmak durumunda olacaklardır. Gelecekte olası bir pandemi durumunda hangi sağlık birimlerinin hangi teknolojileri nerde ne zaman kullanacakları, makro bütçe verilerinin mikro düzeyde kullanımına, artık insanlığın mecburi yoldaşı olan yapay zekânın Blockchain zincirinde yer alacağı halka dizilimine kadar tüm yaşamsal olasılık verileri için gelecek mühendisleri gerçek zamanlı verilerle planlama yapmak durumunda olacaktır. Şirketlerin yeni bir ürün çalışmasında bu ürünün piyasaya sürümüne dek olan süreç planlamaları getireceği eksi ve artı finansal olgularla süreler, siyasi seçime girecek partilerin ve adaylarının kampanya süreçlerinde ihtiyaç duyacakları süre-maliyet-sonuç verileri, kullanılacak sosyal enstrümanlar tümüyle bilimsel veriler ışığında gelecek mühendislerinin planlama ajandalarında olacaktır. Dünya artık eski Dünya değildir, insanların tüm tercihleri her alanda dijital veriler altında toplanan bilgilerle yönlendirilmektedir. Bu nedenle gelecek mühendisleri hem sosyal bilimler hem matematik tabanlı dijital bilimler alanında iyi eğitimli olarak gelecekte inşa edilecek dünyada söz sahibi olan meslek mensupları olacaktır. İnsanların tüketim alışkanlıkları toplumlara göre değişsede global şirketler kişilerin tüketim alışkanlıklarını tüm dünya üzerinde belirleyebilmektedir.1980 yılında yemek sepetinden sipariş vereceksiniz denseydi ne derdiniz? Ya da Para çekmek için havale yapmak için Bankaya gitmenize gerek yok elinizdeki telefondan yapabilirsiniz denseydi? Bunun gibi yüzlerce örnekle önce bilimsel dijital gelişimle temel sosyal alışkanlıklarımızı kökten değiştiğini görmek, sonra bunlar olmadan hayatın daha önce nasıl olduğunu nerdeyse hatırlamamak.!!!

Yaşam artık sosyal-dijital bir evrim döneminden geçmektedir, bu dönemin yeni kaşifleri aslında yeni planlayıcıları gelecek mühendisleridir o nedenle bu meslek alanını seçen kişiler sosyal ve fen bilimlerinde en üst düzeyinde eğitim almış olmak zorundadırlar. Bundan sonra ki yazılarımda bu mesleğin temel olgularının yapı taşlarından bahsedeceğim, artık biz hayatımızı yaşamıyoruz bizim için planlanan hayatı yaşıyoruz!