EKONOMİK PANDEMİ 1#coronaekonomi

Korona ile dünyanın sağlık alanında imtihanı bitirilmeye çalışırken Dünyanın en güçlü devletlerini dahi yürekten titreten büyük bir sınav kapıda bekliyor. Ekonomik çöküş süreçleri tarihte aristokrasinin yıkılıp krallık dönemlerinin son bulmasına, devasa imparatorlukların yok olmasına, devrimlere, dünya savaşlarına sebep olmuş çağ değişimleri yaratmış bir olgudur.1789 Fransız ihtilali,1911 Çin devrimi,1917 Bolşevik devrimi ve Çarlık Rusya’sının çöküşü, genel olarak ekonomik çöküş ve yoksullukların getirdiği sonuçlardır.1863 yılında başlayan Amerikan iç savaşı dahi aslında zengin güneyli eyaletlerin zenginliklerini daha fakir olan kuzeyli eyaletlerle paylaşmak istemeyerek birlikten ayrılma kararları sonucu başlamıştır.2.Dünya savaşı Hitler Almanya’sının ağır ekonomik şartlarda çektiği sıkıntıları zengin olarak gördüğü azınlıklara suç yüklemesi ile başlamış Dünyayı saran bir ateş çemberine dönüşmüştür. İçinde yaşadığımız günlerde korona virüs salgını tüm ulusların ekonomik tedarik zincirini kırması, ulusal sınırları kapatarak karantina uygulaması Avrupa ve Amerika’da mevsimsel çalışan işçilerin gelmesini engellemiş olduğu için, ülkelerin tarımsal ürünlerinin toplanmasını toplanabilen az miktarların da çok yüksek fiyatlarla raflarda yer almasına sebep olmuştur. Salgın nedeni ile kapanan iş yerleri olağan dışı işsizlik seviyelerine sebep olurken Dünyanın fakir ülkelerinden mevsimlik göç eden işçilerde ülkelerine evlerine ekonomik katkı imkanlarını kaybetmişlerdir. Korona salgını zaten son 10 yılda ekonomik açıdan iyice kırılgan hale gelen gelişmiş ülkeleri daha da zor bir döneme sürükleyeceğinden hiç şüphe yoktur. Yaşlı Avrupa’nın…

Tarihte örneğine az rastlanır bir şekilde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi günün şartlarına göre dünyaya örnek teşkil edecek nitelikte, aslında bir ulusun binlerce yıllık tarihinde daima…

Evde Kal Dünya #evdekal

Tüm Dünyanın covid-19 salgını ile sarsıldığı 2020 yılında içinde yaşadığımız gezegenimizin nefes almak için kendini bizden korumak adına seçtiği acımasız bir yöntem ile karşı karşıya kaldık. Bu salgından çıkarılacak sayısız dersler var insanoğlu için. Kendisinin aslında ne kadar aciz olduğunu, bitmek bilmeyen bir tüketim aç gözlülüğü ile hayatı ne kadar umursuzca har vurup harman savurduğunu, hiçbir şeye şükretmeden yaşamanın bedelini kaybedilen binlerce hayatla öğrenmeye başladı insanoğlu. Yaşadığı doğal ortamı sanayi çöpleri, plastik atıklarla dolduran yokluğuna 1 hafta dayanamayacağı suları denizleri kirleten hiçbir uyarıya kulak asmayan insanoğlu sonunda ister suni ister doğal ama gezegene ait bir mikroskobik canlı karşısında diz çöktü. Dünyanın en güçlü devletleri çaresizce kendi vatandaşlarının ölümü izlemeye başladı. Milyonlarca kilometrekare yüz ölçümüne sahip ülkeler 60 metrekare evlere sığdı. Vatandaşları hapsedildi diye neredeyse savaş çıkaracak olan süper güç olarak anılan devletler, vatandaşlarının akciğerlerine hava verip nefes almalarını sağlayamadıkları için onları çelik tabutlara teslim etti. Dünyamız bize yaradanın bedelsiz verdiği güzellik ve nimetlerin kıymetini bilmediğimiz için telafisi imkânsız bir faturayı önümüze koydu. Hangi süper silah, hangi altın külçesi kaybedilen hayatları geri getirebilir. Başka ülkelerin sınırlarına saygısı olmayan devletler bu göremedikleri acımasız istilacıya karşı kendi sınırlarını dahi koruyamadılar. Şimdi sormak gerekiyor kendi ülkelerinin gelişimi zenginliği adına daha güçsüz ülkelere acımayan…

Hayatımızın tüm evreleri kişisel seçimlerimiz üzerine kurulu olarak geçer, bebekliğimizden başlayan seçimlerimiz bizi ilerleyen zaman da suçlayacağımız veya mutlu olacağımız kader döngüsünün varlığını oluşturur. Oyuncaklarımızı seçeriz, arkadaşlarımızı seçeriz,…

İngilizce öğrenmek veya geliştirmek istiyorsanız, öncelikle bu lisanı kimlik olarak tanımanız, özelliklerini herhangi bir belgesel okur-seyreder gibi tanımaya çalışmanız gerekli. İngilizce lisanı dünya üzerinde konuşulan birçok lisana göre,…